''לוק'',
:


              -                                            '                   TBWA                          

 

''לוק'',
:


    G                                              '                                                                                 '                                               Leo Burnett       Y&R Israel               -                                                                        '