''לוק'',
:


    BBDO                                          Gravity            '   Y&R Israel                           G       -                                IPG   

 
-
   


... .
?''לוק'',
:


G                                                                                   '       '                                                                                            Leo Burnett                                                                   '    G              Y&R Israel                          -