''לביאה הון'',
:


       Gravity        '   M&C '                        G       -                                IPG                  

 
-
   


... .
?''לביאה הון'',
:


-                                                                          POV       Gravity    '                                                                Leo Burnett            G                       '    '                                               G