''קנלר'',
:


       Gravity        '   M&C '                        G       -                               IPG                      

 

''קנלר'',
:


                   Gravity           '        G                              POV                                                   '    G                  Y&R Israel                              -                                                                                               '