''ישראל 10'',
:


                         -                                       '                          TBWA           

 

''ישראל 10'',
:


                                                          G                                               '                                                           '        '                                                                      Leo Burnett                      -