עבודות "ILLUSION 7":
  ידיעות חמות ''ILLUSION 7'':