''כאן ג'',
:


                                      Gravity               IPG                                      TBWA       M&C '                       

 

''כאן ג'',
:


                BBDO             JWT                    '          M&C '                                              POV                G                                                                                      '                                                               TBWA                                      -