''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                      Gravity          M&C '            '           JWT                                                             

 

''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                                  '                                                                     IPG   -    JWT                                      g                                       Leo Burnett                        G       POV                                   '                                 '