''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


   Gravity           M&C '                              -        JWT   Y&R Israel                                                         

 

''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


               POV                G                                                 Gravity                       '                                                           TBWA       M&C '                                  -                                  JWT                '