''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                                     Gravity                          JWT                   TBWA                           

 

''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                       '                                                                                                     -                                          g            '                                                  G   POV