''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                           IPG                                                          Gravity                         

 
- . . - VR DESIGN
  . . - VR DESIGN 

, ,

. 2007, .
-, , , , , , ...


... .
?''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


               Y&R Israel                           '                                  POV    G                            G       M&CSAATCHI   -                                                                                                 JWT                                          '