עבודות "twentythree":
  ידיעות חמות ''twentythree'':