''מיאלמה'',
:


        '    TBWA                                                                      G               -                               

 

''מיאלמה'',
:


               G                                                                                       '                      -                                                                G                                       TBWA                                   '                           POV