''זיו קורן '',
:


                               Gravity        '   Y&R Israel                       G       -                                IPG       

 

''זיו קורן '',
:


'                                                                                                Leo Burnett                                                                   '    G              Y&R Israel                          -     G                                                                                   '