''אלון הוכדורף'',
:


                              Y&R Israel                                           '                      -            BBDO       

 

''אלון הוכדורף'',
:


                                                                                                          Y&R Israel                                                                                       '