''אופטיקה'',
:


                                                                     G                    '   Gravity                               

 

''אופטיקה'',
:


                                                                 POV                                       G                                                                                               G                   '                                                                      '