''אוג'',
:


       JWT                   -                                                 Gravity            G        '          

 

''אוג'',
:


                                                        G                  JWT                                                BBDO                    DDB       -     '                                                           TBWA                                                              IPG