''אוג'',
:


                   -           JWT                                          Gravity            BBDO              Y&R Israel              

 

''אוג'',
:


   Y&R Israel                                                    G                                                                                                                                                                             M&C '                         -                      '