''אוג'',
:


                           Gravity       BBDO              Y&R Israel                      TBWA                       '       

 

''אוג'',
:


   JWT       '        '           G                                                                           POV                                                                                                                                                                  -                  Y&R Israel       Gravity